Meditopia Gizlilik Politikası

 

 

KVKK nezdinde veri sorumlusu olan Yedi70 Yazılım ve Bilgi Teknolojileri Anonim Şirketi (“Meditopia”) olarak kişisel verilerinizi işleme yöntem ve amaçlarımız ile haklarınız konusunda sizi bilgilendirebilmek için işbu Gizlilik Politikası’nı hazırladık. 

 Meditasyon/Meditopia mobil uygulamasını (“Uygulama”) indirmekle veya www.meditasyon.co / www.meditopia.com internet sitesini (“İnternet Sitesi”) kullanmakla Meditasyon Kullanıcı Sözleşmesi ve Gizlilik Politikası’nın hüküm ve koşullarını kabul etmiş sayılacağınızı hatırlatmak isteriz.

Kanun kapsamında kişisel veriler “kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi” olarak; işleme ise “kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem” olarak tanımlanmıştır.

Meditopia olarak, kullanıcılarımıza ilişkin kişisel veriler bakımından 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) 10. maddesinde düzenlenen aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmek amacıyla aşağıdaki açıklamaları İnternet Sitesi ve/veya Uygulama’yı kullanan 3. kişiler dahil olmak üzere tüm kullanıcılarımızın dikkatine sunmak istiyoruz. 

İşbu Gizlilik Politikası’nın kullanıcılarımızı en güncel ve en kapsamlı şekilde bilgilendirebilmesi amacıyla zaman zaman güncelleyebileceğimizi ve Gizlilik Politikası’nın en güncel haline her zaman meditopia.com/tr/privacy-policy/ internet sitesi üzerinden ulaşabileceğinizi, bu konudaki soru, görüş, öneri ve taleplerinizi kvkk@meditopia.com veya gdpr@meditopia.com e-posta adresi veya aşağıda yer alan diğer iletişim kanalları üzerinden her zaman bize iletebileceğinizi, arzu ederseniz Başvuru Formu’ndan da faydalanabileceğinizi  bilmenizi isteriz.

Hangi Kişisel Verilerinizi Ne Amaçla İşliyoruz?

Kişisel verilerinizi;

Ad ve İletişim Bilgileri: Şirket içi değerlendirme, iletişim, kullanıcı kayıt, potansiyel müşteri bilgisi elde etmek, satış sonrası süreçlerin geliştirilmesi, iş geliştirme, tahsilat, müşteri portföy yönetimi, promosyon, analiz, şikayet yönetimi, müşteri memnuniyeti süreçlerini yönetmek, pazarlama, reklam, araştırma, faturalandırma, etkinlik bilgilendirmesi, operasyonel faaliyetlerin yürütülmesi, hizmet kalitesinin ölçülmesi, geliştirilmesi, denetim, kontrol, optimizasyon, müşteri doğrulama, pazarlama, satış, reklam, satış sonrası hizmetleri, dolandırıcılığın tespiti ve önlenmesi; 

Kimlik Doğrulama Bilgileri: Kullanıcı kayıt, sorun/hata bildirimi, kontrol, operasyonel faaliyetlerin geliştirilmesi, yürütülmesi, satış sonrası süreçlerin geliştirilmesi, iş geliştirme, tahsilat, şirket içi değerlendirme, müşteri portföy yönetimi, hizmet kalitesinin ölçülmesi, iletişim, optimizasyon, denetim, risk yönetimi, denetim, müşteri doğrulama, dolandırıcılığın tespiti ve önlenmesi;

Demografik Veriler: Promosyon, şirket içi değerlendirme, analiz, iletişim, satış sonrası süreçlerin geliştirilmesi, iş geliştirme, tahsilat, kullanım verileri ve ilgi alanları, sık kullanılanlar, pazarlama, satış, reklam, denetim ve kontrol, risk yönetimi, satış sonrası süreçlerin geliştirilmesi, iş geliştirme, tahsilat, şirket içi değerlendirme, müşteri portföy yönetimi, satış sonrası hizmetler, hizmet kalitesinin ölçülmesi, geliştirilmesi, iletişim, şikayet yönetimi süreçlerini yürütmek, operasyonel faaliyetlerin yürütülmesi ve geliştirilmesi, kayıt, sorun/hata bildirimi;

Kullanım Verileri ve Sık Kullanılanlar: Kullanıcı kayıt, sorun/hata bildirimi, kontrol, operasyonel faaliyetlerin yürütülmesi ve geliştirilmesi, satış sonrası hizmetler ve satış sonrası süreçlerin geliştirilmesi, iş geliştirme, tahsilat, şirket içi değerlendirme, online davranışsal reklamcılık ve pazarlama, müşteri portföy yönetimi, hizmet kalitesinin ölçülmesi ve geliştirilmesi, iletişim, optimizasyon, denetim, risk yönetimi ve kontrol, promosyon, analiz, ilgi alanları belirleme, skorlama, profilleme, pazarlama, satış, reklam, iletişim, şikayet yönetimi süreçlerini yürütmek, kayıt, sorun/hata bildirimi;

Konum verileri: Hizmet ve ürünlerimizin konuma bağlı veya konumla ilişkili fonksiyonların kullandırılması, denetim ve kontrol, risk yönetimi, pazarlama, satış, satış sonrası hizmetler.

Ödeme Verileri: Faturalandırma sürecini yönetmek, muhasebe, satış sonrası süreçlerin geliştirilmesi, iş geliştirme, tahsilat, şirket içi değerlendirme, skorlama, profilleme, müşteri portföy yönetimi, satış sonrası hizmetler, iletişim, pazarlama, denetim, kontrol, ödeme hizmet sağlayıcıları ile yürütülen süreçler; 

İçerik: İş geliştirme, optimizasyon, müşteri portföy yönetimi, denetim, kontrol, operasyonel faaliyetlerin geliştirilmesi, iş geliştirme, promosyon, şirket içi değerlendirme, müşteri yönetimi, analiz, skorlama, profilleme, satış sonrası süreçlerin geliştirilmesi, tahsilat, satış sonrası hizmetler, iletişim, hizmet kalitesi ölçülmesi, geliştirilmesi, şikayet yönetimi süreçlerini yürütme; 

Anket Cevapları: Meditopia tarafından düzenlenen anketlere cevap veren kullanıcılardan talep edilen bilgiler, Meditopia’nın ürün ve hizmetlere ilişkin fonksiyonların kullandırılması ve bu fonksiyonların Meditopia tarafından yerine getirilebilmesi için işbirliği yaptığı gerçek ve/veya tüzel kişiler ile ürün ve hizmetlerin kullanım amaçlarına uygun olarak yukarıda belirtilen tüm işleme faaliyetleri kapsamında işbirliği yaptığı üçüncü gerçek ve tüzel kişiler tarafından bu kullanıcılara doğrudan pazarlama yapma, istatistikî analiz yapma, süreçlerini iyileştirme ve veri tabanı oluşturma;

Meditopia ile iş ilişkisi içerisinde olan üçüncü gerçek veya tüzel kişiler ile yapılan sözleşmeler veya yürütülen faaliyetler ile yasal düzenlemelerden doğan yükümlülükler çerçevesinde hukuki ve ticari yükümlülüklerin gerçekleştirilmesi için Meditopia tarafından iş ortağı/müşteri/hizmet sağlayanlar ile yapılan sözleşmelerden kaynaklanan yükümlülükleri ifa etme, hak tesis etme, hakları koruma, ticari ve hukuki değerlendirme süreçlerini yürütme, hukuki ve ticari risk analizleri yapma, hukuki uyum sürecini yürütme, mali işleri yürütme, yasal gereklilikleri yerine getirme, yetkili kurum, kuruluş ve mercilerin kararlarını yerine getirme, taleplerini cevaplama;

amaçlarıyla 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde ve her koşulda 

 • Hukuka, adalete ve dürüstlük kurallarına uygun olarak,
 • Tarafımıza bildirilen en güncel haliyle,
 • Belirli, açık, şeffaf ve hukuka uygun amaçlar için,
 • İşlenme amaçlarıyla sınırlı ve ölçülü olacak şekilde

ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza ederek işleyebiliriz.

Kişisel Verileriniz, daha sonra yeniden üye olmak istemeniz durumunda işlemleri hızlandırmak ve kullanıcı memnuniyeti amacı ile Uygulama’yı silmenizi veya üyeliğinizi sona erdirmenizi takip eden 1 (bir) yıl süre saklanacaktır. 

Bunların yanında Meditopia kişisel verilerinizi anonimleştirerek ayrıca analiz edebilir, araştırma yapabilir ve bu verileri hem size daha iyi hizmet sunabilmek için hem de bazı bilimsel ve istatistiksel çalışmalarda kullanabilir. 

Meditopia; kalp atışı, adım sayısı gibi bazı Apple Health verilerinize erişim talep edebilir veya siz bu verileri Meditopia ile paylaşmayı tercih edebilirsiniz. Erişim talebine vereceğiniz onay ya da paylaşma talebiniz bu verilerin Meditopia tarafından işlenebilmesi için açık rıza verdiğiniz anlamına gelecektir.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİ NASIL ELDE EDİYORUZ?

 • Elektronik ya da fiziki olarak doldurduğunuz üyelik formu,
 • İnternet Sitesi’ne veya Uygulama’ya üyelik veya giriş sırasında üye girişi yapmanızı sağlayan sosyal ağlar,
 • İnternet sitelerimiz veya üçüncü kişilere ait internet sitelerinde yer alan, bizimle iletişime geçmek ya da bizimle ilgili tecrübelerinizi, görüş ve önerilerinizi paylaşmak  üzere doldurduğunuz formlar,
 • Sizi tanımak için kullanılan çerezler (cookies), mobil uygulamalarımız,
 • Şirketimiz ile imzalamış olduğunuz muhtelif sözleşmeler ile Şirketimize göndermiş olduğunuz her türlü elektronik postalar, talepler, iş emirleri, faks ve mektuplar,
 • Şirketimiz adına veri işleyen yahut üyelik programı sürecinin herhangi bir safhasında şirketimize destek veren üçüncü kişi firma(lar),
 • Çalışanlarımız, dijital pazarlama ve çağrı merkezi dâhil olmak üzere müşteri hizmetleri kanallarımız,
 • Sosyal medya kanalları, Google vb. arama motorlarının kullanımı,
 • Üyelik sözleşmeleri ve sair diğer sözleşmeler, kampanyalar, başvurular, formlar, teklifler,

Yukarıda anılan yöntemler uyarınca elde edilen kişisel verilerinizden, tarafınızla sözleşme kurulması durumunda sözleşmenin kurulması ve devamında sözleşmenin ifası amacıyla gerekli olan verileriniz KVKK m.5/2(c) bendinde yer alan "Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması" istisnasına dayalı olarak açık rızanız olmaksızın yalnızca Kullanıcı Sözleşmesi ve Gizlilik Politikası’na dayalı olarak işlenecektir.

Uygulama’yı mobil cihazına indirmekle ve/veya İnternet Sitesi’ni ziyaret etmekle Meditopia Kullanıcı Sözleşmesi ve Gizlilik Politikası’nın tarafı haline geleceğinizi ve kişisel verilerinizin KVKK m.5/2 fıkrasındaki hukuki sebeplere dayalı olarak açık rıza olmaksızın işlenebileceğini hatırlatmak isteriz. 

Meditopia ile aranızda sözleşmenin kurulması veya ifası amacıyla gerekli olan kişisel verilerinizin haricindeki tüm kişisel verileriniz işbu Gizlilik Politikası’nı okumanızı müteakip açık rıza vermeniz halinde açık rızanıza dayalı olarak işlenecektir. Sözleşme kurulması sırasında veya devamında sözleşmenin ifası için gerekli olan kişisel verilerinizin haricindeki bu kişisel verilerinizin işlenmesine açık rıza vermeme hakkınız olduğunu, tarafınızla sözleşme kurulması veya ürün satın almanız için bu açık rızanın bir ön şart olmadığını, aşağıda belirttiğimiz iletişim yollarını kullanarak KVKK madde 11’den doğan tüm haklarınızı kullanabileceğinizi, bu suretle kişisel verilerinizin imhasını da talep edebileceğinizi belirtmek isteriz.

Tanımlama Bilgisi (Çerez vb.) Uygulaması

İnternet Sitesi’nde ve Uygulama’da muhtelif türde çerezler kullanılmaktadır. Bunlar oturum çerezleri, kalıcı çerezler, zorunlu çerezler, işlevsellik çerezleri, analiz çerezleri, ticari çerezler ve üçüncü parti çerezleri gibi tanımlama bilgileridir.

Çerezler ziyaret edilen internet sitesinin düzgün bir şekilde çalışmasını ve geliştirilmesini, kullanıcı deneyiminin kişiselleştirilmesini ve iyileştirilmesini, siteleri oturum açmadan ziyaret edebilmesini ve/veya tarafına (duruma göre internet tarayıcı ve/veya ilgili mobil uygulama kapalı olsa dahi görebileceği) ticari-sosyal amaçlı bildirimler yollanmasını ve genel olarak site kullanıcıları-ziyaretçilerine gerek ilgili sitede, gerek başkalarına ait sitelerde (sosyal medya-ağlar ve online reklam ağları dahil) genel ya da özelleştirilmiş bilgilendirmeler, reklam ve tanıtımlar sunulmasını-iletilmesini sağlamak amacıyla bilgisayarlara ve mobil cihazlara yerleştirilen küçük veri parçacıklarıdır.

Çerezler bilgisayar-cihazlarda, varsa kanuni azami süre aşılmamak kaydıyla, amaca uygun bir süre ile tutulurlar.

İnternet Sitesi’ni ve Uygulama’yı kullanan kişiler yukarıda belirtilen uygulamayı, keza ilgili tanımlama bilgilerinin burada, kişisel veri mevzuatında ve bu bilgilendirme metninin diğer kısımlarında çeşitli bilgileriniz için öngörülen amaçlarla ve kapsamda-şartlarda işlenmesini (bu çerçevede üçüncü kişilere aktarım-paylaşımları ve kullanmaları dahil) kabul etmiş sayılırlar.

Ziyaretçiler istedikleri her zaman cihazlarındaki program ve/veya işletim sistemi ve/veya internet tarayıcısının ayarlarından çerezleri düzenleyerek kaldırabilirler ve/veya anılan bildirimleri durdurabilirler; ancak bu takdirde İnternet Sitesi’nin veya Uygulama’nın arzu edildiği gibi çalışmayabileceği ve/veya bildirim içeriklerinden haberdar olunamayacağı bilinmelidir.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN GÜVENLİĞİ İÇİN NE YAPIYORUZ?

Meditopia olarak kişisel verilerinizin güvenliği için mümkün olan tüm idari ve teknik önlemleri sağladığımızı, teknolojideki ve yönetim prosedürlerindeki güncel gelişmeleri takip etmek suretiyle dinamik bir bakış açısıyla tüm idari ve teknik önlemlerimizi her geçen gün geliştirdiğimizi ve arttırdığımızı da bilmenizi isteriz.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİ KİMLERLE PAYLAŞIYORUZ?

Toplanan kişisel verilerinizi yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda ve KVKK m.5/2(c)’de belirtilen işleme sebebine dayalı olarak ve bu sebeple sınırlı olarak; her türlü hizmet sağlayanlarımıza; iştirak halinde ve/veya herhangi  bir şekilde işbirliği içerisinde olduğumuz yurtiçindeki gerçek ya da tüzel kişilere, kanunen yetkili kamu kurumlarına ve özel kişilere, Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarabiliyoruz. 

HAKLARINIZ NELERDİR?

KVKK’nın 11’nci maddesine göre aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bilmenizi isteriz:

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, 
 • Kişisel verileriniz işlenmişse, buna ilişkin bilgi talep etme, 
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve kişisel verilerinizin işlenme amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, 
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, 
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini talep etme, 
 • İlgili mevzuatta öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme, 
 • İlgili mevzuat uyarınca yapılan düzeltme, silme ve yok edilme işlemlerinin, kişisel verilerinizin paylaşıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 
 • İşlenen kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle sizin aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, 
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde, zararın giderilmesini talep etme.

Bu haklarınıza ilişkin her türlü talebinizi ya da sorunuzu aşağıdaki iletişim kanallarından en uygun bulduğunuzu seçerek bize iletebilirsiniz. Arzu ettiğiniz takdirde başvuru yapmanızı kolaylaştırmak için hazırladığımız Başvuru Formu’ndan da faydalanabilirsiniz. 

E-Posta

kvkk@meditopia.com

gdpr@meditopia.com

Unvan

Yedi70 Yazılım ve Bilgi Teknolojileri Anonim Şirketi (Mersis No:0946024351100016 )

Adres

Acıbadem Mahallesi Cecen Sokak Akasya Acıbadem Kent Etabı A Blok Kat: 20 No: 85 Uskudar, Istanbul

Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.