Meditopia Gizlilik Politikası

Yedi70 Yazılım ve Bilgi Teknolojileri Anonim Şirketi (“Meditopia”) olarak kişisel verilere ilişkin politikamız, kişisel verileri işleme yöntem ve amaçlarımız ile Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’ndan doğan haklarınızla ilgili sizi bilgilendirebilmek amacıyla işbu Gizlilik Politikası’nı hazırladık. Bu kapsamda işbu Gizlilik Politikası’nı 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVKK”) 10’uncu maddesinde ve Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul Ve Esaslar Hakkında Tebliğ’de düzenlenen aydınlatma yükümlülüğünün de yerine getirilebilmesi amacıyla Meditopia mobil uygulamamız (“Uygulama”) ve www.meditopia.com/tr başta olmak üzere internet sitelerimizi (“Websitesi”) kullanan tüm üçüncü kişilerin dikkatine sunuyoruz.

Mevzuatta yapılabilecek değişiklikler ve içtihattaki gelişmeler ışığında veya hizmetlerimizin ve ürünlerimizin çeşitlenmesi ile yeni özellikler kazanması durumlarında işbu Gizlilik Politikası’nda değişikliğe gitmemizin gerekebileceğini bilmenizi isteriz.

İşbu Gizlilik Politikası hakkında herhangi bir soru, öneri, eleştiri veya görüşünüzü bize kvkk@meditopia.com adresine göndereceğiniz bir e-posta yoluyla veya işbu Gizlilik Politikası’nın en altında yazan diğer yollarla bize ulaşmak suretiyle iletebilirsiniz.

Kişisel Veri Nedir? Kişisel Veri İşleme Ne Anlama Gelmektedir?

Kanun’da kişisel veriler “kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi” olarak; işleme ise “kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem” olarak tanımlanmıştır.

Kişisel Verilerinizi Hangi Yasal Dayanakla İşliyoruz?

Kanun’un 5’inci ve 6’ncı maddeleri kişisel verilerin işlenme şartlarını sıralamaktadır. Bu kapsamda kişisel verilerinizi temelde Kanun’un m.5/2(c) bendinde yer alan “bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” şartına dayalı olarak açık rıza gerekmeksizin işlemekteyiz. Söz konusu istisnanın kapsamına girmeyen özel hallerde ise kişisel verilerinizi açık rızanıza veya Kanun’da yer alan diğer şartlardan birinin varlığına dayanarak işlemekteyiz.

Sizinle aramızdaki sözleşmenin kurulması veya ifası amacıyla ya da meşru menfaatimiz amacıyla gerekli olan kişisel verilerinizin haricindeki tüm kişisel verileriniz, şayet Kanun’da belirtilen başka bir veri işleme şartını karşılamıyorsa, işbu Gizlilik Politikası’nı okumanızı müteakip açık rıza vermeniz halinde açık rızanıza dayalı olarak işlenecektir. Sözleşme kurulması sırasında veya devamında sözleşmenin ifası için gerekli olan kişisel verilerinizin haricindeki bu kişisel verilerinizin işlenmesine açık rıza vermeme hakkınız olduğunu, tarafınızla sözleşme kurulması veya ürün satın almanız için bu açık rızanın bir ön şart olmadığını, kvkk@meditopia.com e-mail adresine iletmek şartıyla KVKK madde 11’den doğan tüm haklarınızı kullanabileceğinizi, bu surette açık rızanızı her zaman geri alabileceğinizi ve kişisel verilerinizin imhasını talep edebileceğinizi belirtmek isteriz.

Kişisel Verilerinizi Hangi Yöntemlerle Topluyoruz?

Size hizmet sunabilmemiz için bir takım kişisel verilerinize ihtiyaç duymaktayız. Bu verilerin bazıları üyelik aşamasında sağladığınız bilgiler, anketlere veya sorulara verdiğiniz cevaplar ve hizmetle ilgili destek alma aşamasında ilettiğiniz bilgiler gibi sizin tarafınızdan sağlanmakta; bazıları ise kayıt olma veya giriş yapma esnasında Websitesi’ni veya Uygulama’yı bağladığınız sosyal ağ servisleri gibi üçüncü kişiler tarafından sağlanmaktadır. Ayrıca, kullandığınız cihazın modeli, işletim sistemi bilgisi veya Uygulama’nın veya Websitesi’nin hangi kısımlarına erişim sağladığınız gibi otomatik yollarla toplanan birtakım veriler de mevcuttur.

Bu kapsamda kişisel verileriniz;

 • Elektronik olarak doldurduğunuz formlar,
 • Uygulama veya Websitesi’ne üyelik veya giriş sırasında üye girişi yapmanızı sağlayan sosyal ağlar,
 • Uygulama veya Websitesi üzerinden doldurduğunuz her türlü formlar,
 • Uygulama veya Websitesi’nde yer alan veya üçüncü kişilere ait internet sitelerinde yer alan, bizimle iletişime geçmek ya da bizimle ilgili tecrübelerinizi, görüş ve önerilerinizi paylaşmak üzere doldurduğunuz formlar,
 • Çerezler (cookies),
 • Uygulama ve Websitesi kullanımınız,
 • Bizimle imzalamış olduğunuz muhtelif sözleşmeler ile göndermiş olduğunuz her türlü elektronik postalar, talepler ve mektuplar,
 • Meditopia adına veri işleyen yahut hizmet ve ürünlerimizin geliştirilmesi, iyileştirilmesi, kişiselleştirilmesi ve tarafınıza sunulması süreçlerinden herhangi bir safhasında şirketimize destek veren üçüncü kişiler,
 • Üye mutluluğu (müşteri memnuniyeti) kanallarımız,
 • Sosyal medya kanalları,
 • Üyelik sözleşmeleri ve sair diğer sözleşmeler, başvurular, formlar ve teklifler kapsamında da toplanabilecektir.

Ayrıca, hizmet ve ürünlerimiz Uygulama veya Websitesi üzerinden Apple ve Google verilerinize erişim talep edilmesini gerektirebilecektir. Bu durumda erişim talebine vereceğiniz onay ya da paylaşma talebiniz bu verilerin tarafımızca işlenebilmesi için açık rıza verdiğiniz anlamına gelecektir. Söz konusu açık rıza cihazınızın işletim sistemine göre Apple veya Google tarafından ilgili gizlilik politikalarına uygun olarak toplanacaktır. Ürün ve hizmetlerimizin sunulabilmesi söz konusu açık rızayı vermeniz hiçbir şekilde ön şart değildir. Bununla birlikte söz konusu açık rızayı sağlamamanız halinde ürün ve hizmetlerimizin belirli özelliklerine erişim sağlamanızın teknik olarak mümkün olmayacağı veya ürün ve hizmetlerimizden tam verim almanızın güçleşebileceğini bilmenizi isteriz. Bununla birlikte söz konusu verilerin hiçbir suretle pazarlama ve reklam gibi amaçlarla kullanılmayacağını da hatırlatmak isteriz.

Hangi Kişisel Verilerinizi Ne Amaçla İşliyoruz?

Kimlik ve İletişim Bilgileri: İsim, soyisim, elektronik posta adresi gibi kimlik ve iletişim bilgilerinizi

Hizmet ve ürünlerimizin geliştirilmesi, iyileştirilmesi, kişiselleştirilmesi ve tarafınıza sunulması, tarafınızla işburada belirtilen amaçlarla sınırlı olarak iletişim kurulabilmesi, kullanıcı kayıt işlemlerinin yürütülebilmesi, hizmet sunumu veya satış sonrası süreçlerin geliştirilmesi, tahsilat ve faturalandırma, hukuka uygun düştüğü ölçüde promosyonlar, yeni ürün ve hizmetler ile etkinliklerin duyurulması, hizmet kalitesinin ölçülmesi, geliştirilmesi; geri dönüşlerinizi toplama ve değerlendirme; denetim, kontrol, optimizasyon, müşteri doğrulama ile dolandırıcılığın tespiti ve önlenmesi amaçlarıyla sınırlı olarak;

Teknik Bilgiler: IP, kullanılan cihaz, kullanılan işletim sistemi, çerez gibi teknik bilgilerinizi

Hizmet ve ürünlerimizin geliştirilmesi, iyileştirilmesi, kişiselleştirilmesi ve tarafınıza sunulması, tarafınızla işburada belirtilen amaçlarla sınırlı olarak iletişim kurulabilmesi, kullanıcı kayıt işlemlerinin yürütülebilmesi, hizmet sunumu veya satış sonrası süreçlerin geliştirilmesi, hukuka uygun düştüğü ölçüde promosyonlar, yeni ürün ve hizmetler ile etkinliklerin duyurulması, operasyonel faaliyetlerin yürütülmesi, hizmet kalitesinin ölçülmesi, geliştirilmesi; geri dönüşlerinizi toplama ve değerlendirme; denetim, kontrol, optimizasyon, müşteri doğrulama ve dolandırıcılığın tespiti ve önlenmesi amaçlarıyla sınırlı olarak;

Konum Verileri: IP, Uygulama ve Websitesi’ne eriştiğiniz konum gibi bilgilerinizi

Hizmet ve ürünlerimizin geliştirilmesi, iyileştirilmesi, kişiselleştirilmesi ve tarafınıza sunulması, tarafınızla işburada belirtilen amaçlarla sınırlı olarak iletişim kurulabilmesi, kullanıcı kayıt işlemlerinin yürütülebilmesi, hizmet sunumu veya satış sonrası süreçlerin geliştirilmesi, hukuka uygun düştüğü ölçüde promosyonlar, yeni ürün ve hizmetler ile etkinliklerin duyurulması, operasyonel faaliyetlerin yürütülmesi, hizmet kalitesinin ölçülmesi, geliştirilmesi; geri dönüşlerinizi toplama ve değerlendirme; denetim, kontrol, optimizasyon, müşteri doğrulama ve dolandırıcılığın tespiti ve önlenmesi amaçlarıyla sınırlı olarak;

Kullanım Verileri ve Sık Kullanılanlara İlişkin Bilgiler: Websitesi ve Uygulama’nın hangi kısımlarını hangi zaman aralıklarında kullandığınız gibi kullanım verileri ve sık kullanılanlara ilişkin bilgilerinizi

Hizmet ve ürünlerimizin geliştirilmesi, iyileştirilmesi, kişiselleştirilmesi ve tarafınıza sunulması, tarafınızla işburada belirtilen amaçlarla sınırlı olarak kurulan iletişimin yürütülmesi, hizmet sunumu veya satış sonrası süreçlerin geliştirilmesi, hukuka uygun düştüğü ölçüde promosyonlar, yeni ürün ve hizmetler ile etkinliklerin duyurulması, operasyonel faaliyetlerin yürütülmesi, hizmet kalitesinin ölçülmesi, geliştirilmesi; geri dönüşlerinizi toplama ve değerlendirme; denetim, kontrol, optimizasyon, müşteri doğrulama ve dolandırıcılığın tespiti ve önlenmesi amaçlarıyla sınırlı olarak;

Ödeme Verileri: Ödemeyle ilişkili bilgilerinizi

Faturalandırma, tahsilat, ücret iadesi ve muhasebe süreçlerinin yönetilmesi, satış sonrası süreçlerin geliştirilmesi; denetim, kontrol, ödeme hizmet sağlayıcıları ile yürütülen süreçlerin sürdürülmesi amaçlarıyla sınırlı olarak;

İçerik Bilgileri: Uygulama’nın ve Websitesi’nin “Notlar” kısmına eklediğiniz bilgiler gibi içerik bilgilerinizi

Hizmet ve ürünlerimizin sunulması amacıyla sınırlı olarak;

Anket Cevapları: Tarafımızca düzenlenen anketlere vereceğiniz cevaplar gibi bilgileriniz,

Hizmet ve ürünlerimizin geliştirilmesi, iyileştirilmesi, kişiselleştirilmesi ve tarafınıza sunulması, tarafınızla işburada belirtilen amaçlarla sınırlı olarak iletişim kurulabilmesi, hizmet sunumu veya satış sonrası süreçlerin geliştirilmesi, hukuka uygun düştüğü ölçüde promosyonlar, yeni ürün ve hizmetler ile etkinliklerin duyurulması, hizmet kalitesinin ölçülmesi, geliştirilmesi; geri dönüşlerinizi toplama ve değerlendirme; denetim, kontrol ve optimizasyon amaçlarıyla sınırlı olarak;

Meditopia Psikolojik Danışmanlık Hizmeti Kapsamındaki Bilgiler: Meditopia Psikolojik Danışmanlık Hizmeti kapsamında Danışmanlar’ınızla yapacağınız tüm görüşmeler ve ilgili bilgilerin ilgili hizmet ve ürünlerimizin sunulması amacıyla sınırlı olarak;

Meditopia Soul Hizmeti Kapsamındaki Bilgiler: Meditopia Soul Hizmeti kapsamında Soul ile gerçekleştireceğiniz tüm yazışmalar ve ilgili bilgiler ilgili hizmet ve ürünlerimizin sunulması amacıyla sınırlı olarak; ve

aşağıdaki ilkelere uygun olarak işleneceğini bilmenizi isteriz.

Meditopia Psikolojik Danışmanlık Hizmeti kapsamında Danışmanlar’ınızla yapacağınız tüm video görüşmeler gizli ve özeldir. Bu görüşmelerin içeriğine herhangi bir şekilde erişmemiz söz konusu olmadığı gibi, Danışmanlar’ınızın da bizimle bu bilgileri paylaşmaması gerekmektedir. Danışmanlar’ınız bilgilerinizi bu bilgiler özel nitelikte kişisel veri içerebileceğinden ötürü açık rızanıza dayalı olarak işleyecektir.

Meditopia Psikolojik Danışmanlık Hizmeti kapsamında Danışmanlar’ınızla yapacağınız video görüşmelerin planlanmasında “Calendly” adlı yurtdışı takvim hizmetini kullanmaktayız (Calendly LLC, BB&T Tower, 271 17th St NW, Atlanta, GA 30363, USA. Calendly’nin kişisel verilerinizi nasıl işlediğiyle ilgili ayrıntılı bilgiye şuradan ulaşabilirsiniz: https://calendly.com/en/pages/privacy). Yine Danışmanlar’ınızla yapacağınız görüşmeler Zoom (ZoomInfo Technologies LLC 805 Broadway, Suite 900 Vancouver, WA 98660; aydınlatma metni: https://www.zoominfo.com/about-zoominfo/privacy-policy) üzerinden gerçekleşmektedir. Video görüşmeler için sadece IP adresiniz ile görüşmenin saati, konumu ve süresine ilişkin bilgileri işlemekteyiz. Bu bilgiler dışında Zoom’un Danışmanınız’la paylaştığınız herhangi bir bilgiye veya veriye erişimi bulunmadığını bilmenizi isteriz. Calendly ve Zoom’un sunucuları Türkiye dışında bulunabilirler. Bu sebeple ürün ve hizmetlerimizin sunulabilmesi için gerekli olan bu hizmet sağlayanlarımıza bilgilerinizi açık rızanıza dayalı olarak aktarmaktayız.

Meditopia Soul Hizmetini yurt dışında bulunan OpenAI (OpenAI Inc., 3180 18th St, San Francisco, California, USA; aydınlatma metni: https://openai.com/api-data-privacy) adlı hizmet sağlayanımız vasıtasıyla sunabilmekteyiz. OpenAI sunucuları Amerika Birleşik Devletleri’nde bulunmaktadır. Yazışmalarınız size Meditopia Soul hizmetinin sunulabilmesi amacıyla sınırlı olarak ve kişisel verilerinizden arınmış şekilde açık rızanıza dayalı olarak OpenAI’a aktarılmaktadır. Bununla birlikte yazışmalarınızın içeriğine müdahale etme imkanımız bulunmadığından ötürü, Soul ile olan yazışmalarınızda vereceğiniz bilgiler OpenAI’ya aktarılabilir.

Zaman zaman size Meditopia Soul Hizmeti’yle bağlantılı bazı anketlere katılma olanağı sunabiliriz. Bu anketlere vereceğiniz cevaplar özel nitelikte kişisel veri olarak görülebilir. Bu verileri sadece istatistiki ve bilimsel amaçlarla ve hizmetlerimizi geliştirebilmek için kullanmaktayız ve asla açık rızanız olmadan işlememekteyiz. Anketleri Typeform adlı hizmet sağlayanımız vasıtasıyla gerçekleştirmekteyiz.

Tanımlama Bilgisi (Çerez vb.) Uygulaması

Websitesi’nde ve Uygulama’da değişik türlerde ve amaçlarla çerezler kullanılmaktadır. Bunlar oturum çerezleri, kalıcı çerezler, zorunlu çerezler, işlevsellik çerezleri, analiz çerezleri, ticari çerezler ve üçüncü parti çerezleri gibi tanımlama bilgileridir.

Çerezler ziyaretçilerin internet sitelerinde iyi bir deneyim yaşayabilmesi için zorunlu olan ve bu amaçla ziyaretçilerin bilgisayarına veya mobil cihazına yerleştirilen küçük veri parçacıklarıdır.

Çerezler bilgisayarlar ve mobil cihazlarda, varsa kanuni azami süre aşılmamak kaydıyla, amaca uygun bir süre ile tutulurlar.

Kullandığımız çerezler hakkında ayrıntılı bilgiye ve bu konudaki tercih ayarlarına Websitesi’ne ilk kez giriş yaptığınızda çıkan çerez bildirim kutucuğu üzerinden erişebileceğinizi, bunun dışında bilgisayarınız veya mobil cihazınızdaki tarayıcı ayarlarından çerezleri her zaman düzenleyerek kaldırabileceğinizi, ancak takdirde Websitesi’nin veya Uygulama’nın arzu ettiğiniz gibi çalışmayabileceğini, bu bilgilerin ve tercihlerin tarafınıza tatmin edici gözükmemesi halinde ise her zaman işbu Gizlilik Politikası’nda gösterilen iletişim kanalları üzerinden tarafımıza ulaşarak bu konularda ayrıntılı bilgi alabileceğiniz hususlarını tarafınıza bildiririz.

Kişisel Verilerinizi Kimlerle Paylaşıyoruz?

Hizmet ve ürünlerimizi size sunabilmek için kişisel verilerinizi yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda ve Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen işleme sebeplerinden en az birine dayalı olarak ve bu sebeple sınırlı olarak; yurt içindeki her türlü hizmet sağlayanlarımıza, iştirak halinde ve/veya herhangi bir şekilde iş birliği içerisinde olduğumuz gerçek ya da tüzel kişilere, kanunen yetkili kamu kurumlarına ve özel kişilere, Kanun’un 8. maddesinde belirtilen aktarım şartları ve amaçları çerçevesinde ve gerekli olduğu ölçüde aktarıyoruz.

Bunun yanında açık rıza vermiş olmanız halinde kişisel verileriniz yurtiçindeki ve yurtdışındaki üçüncü kişilere açık rızanın sınırları dahilinde aktarılabilecektir.

Çalışma Hayatı İçin Meditopia: Eğer işvereniniz bizden “Çalışma Hayatı için Meditopia” ürününü satın aldıysa ve gerekli adımları tamamlayarak Meditopia Premium Üyeliği’nizi etkinleştirdiyseniz Meditopia Premium Üyeliği’nin hangi özelliğini daha çok kullandığınız, hangi saatlerde kullandığınız gibi kişisel verileri hiçbir surette işvereninize aktarmayacağımızı bilmenizi isteriz. Buna karşın kişisel verileriniz anonimleştirilerek veya

 1. Üyelik oluşturulmasıyla ilgili teyit ve inceleme işlemleri amacıyla ve bununla sınırlı olarak veya
 2. Üyeliğin belirli bir çalışan veya belirli çalışanlar özelinde geri alınması veya iptali amacıyla ve bununla sınırlı olarak,
 3. Dolandırıcılık, aldatıcı işlemler veya Meditopia Premium Üyeliği’nin izinsiz kullanımları hallerinin araştırılıp belirlenebilmesi amacıyla ve bununla sınırlı olarak veya
 4. Meditopia Gizlilik Politikası’na ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uygun hallerde

işvereninizle paylaşılabilecektir.

Şayet işvereninizin satın aldığı ürünler Meditopia Bilinçli Farkındalık Koçluğu ve/veya Psikolojik Danışmanlık Hizmeti’ni içeriyorsa; tamamlanan görüşme adedi, oluşturulan randevular, görüşmelerde çoğunlukla dile getirilen konular gibi bilgileri işvereninize ancak herhangi birinin bu bilgilerle sizi eşleştiremeyeceği bir şekilde, yani tamamen anonim olarak paylaşabiliriz. İşvereninize rızanız olmaksızın asla Danışmanlar’ınızla olan görüşmelerin içeriğine ilişkin bir bilginin paylaşılmayacağını bilmenizi isteriz.

Kişisel Verilerinizi İşlerken Uyduğumuz İlkeler Nelerdir?

Kişisel verilerinizi KVKK’nın 4’üncü maddesi gereğince,

 • Hukuka, adalete ve dürüstlük kurallarına uygun olarak,
 • Tarafımıza bildirilen en güncel haliyle,
 • Belirli, açık, şeffaf ve hukuka uygun amaçlar için,
 • İşlenme amaçlarıyla sınırlı ve ölçülü olacak şekilde

ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza ederek işleyebiliriz.

Kişisel Verilerinizin Güvenliği İçin Ne Yapıyoruz?

Kişisel verilerinizin güvenliğini sağlamak için güncel teknolojik gelişmeleri yakından takip ediyor, mümkün olan tüm teknik ve idari tedbirleri uyguluyor ve her geçen gün yeni tedbirleri araştırıp değerlendiriyoruz.

Danışmanlarımız ve Soul ile yapacağınız yazışmalarınız veya görüşmeleriniz hiçbir surette pazarlama, reklam ve promosyon gibi amaçlarla kullanılmamakta, KVKK m(5) ve (6)’daki işleme şartları ile m(8) ve (9)’daki aktarım şartlarının ötesinde işlenmemekte ve bu şartların ötesinde üçüncü kişilere aktarılmamaktadır. Aktarımın gerekli olduğu hallerde ise mümkün olan gerekli tüm önlemleri aldıktan sonra bu verileri aktarmaktayız.

Haklarınız Nelerdir?

KVKK’nın 11’inci maddesine göre aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bilmenizi isteriz:

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse, buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve kişisel verilerinizin işlenme amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini talep etme,
 • İlgili mevzuatta öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • İlgili mevzuat uyarınca yapılan düzeltme, silme ve yok edilme işlemlerinin, kişisel verilerinizin paylaşıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle sizin aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde, zararın giderilmesini talep etme.

Bu haklarınıza ilişkin her türlü talebinizi ya da sorunuzu aşağıdaki iletişim kanallarından en uygun bulduğunuzu seçerek bize iletebilirsiniz.

Unvan

Yedi70 Yazılım ve Bilgi Teknolojileri Anonim Şirketi (Mersis No: 946024351100016)

E-Posta

kvkk@meditopia.com.tr

Adres

Maslak Mahallesi Taşyoncası Sokak Maslak 1453 Sitesi No: 1g/24 Sarıyer İstanbul

Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.